De Sustainable Development Goals (SDG’s) zie je steeds vaker. Het zijn ontwikkelingsdoelen voor een duurzamere toekomst. Bedrijven hebben een belangrijke rol bij het realiseren van deze doelen. Eén van de 17 doelen is SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. Wat houdt dit doel precies in en hoe kan je er als bedrijf mee aan de slag? In deze blogpost zal ik de belangrijkste aspecten van SDG12 bespreken en uitleggen hoe SDG12 te koppelen is met online marketing/e-commerce.

Wat is SDG 12?

Voor een duurzame toekomst, moeten we samen duurzaam en verantwoord gaan produceren en consumeren. SDG 12 Responsible Consumption and Production, gaat over het realiseren van duurzame productie- en consumptiepatronen. Het doel hiervan is om de steeds groter wordende wereldbevolking óók in de toekomst een goed levensonderhoud te garanderen.

Wij mensen consumeren meer dan de wereld aankan. Dat betekent ook dat er teveel geproduceerd wordt. Naast het teveel gebruik maken van aardse grondstoffen komt er ook steeds meer afval en vervuiling. Elk jaar stijgt de druk op het milieu.

De rol van bedrijven

Al die grondstoffen worden gebruikt door bedrijven. Zij maken de producten die ons leven een stuk makkelijker maakt. Dit gaat ten koste van het milieu. Door middel van een een duurzame productieketen , kunnen bedrijven een positieve invloed hebben op het milieu. 

Bedrijven kunnen:

De targets van SDG 12

Gelukkig zijn er subdoelen bij SDG 12. Dit zijn Development Goal targets, ook wel sub-doelstellingen op diverse thema’s waar je als bedrijf op kunt inspelen. Denk aan minder grondstofgebruikt, minder afval en het promoten van duurzaamheid. 

Voorbeelden van deze subdoelen zijn SDG12.3 en 12.5. 12.3 gaat om het halveren van de voedselverspilling per inwoner. 12.5 is het verminderen van de productie van afval. Dit kan door recycling, hergebruik of preventie.

Als bedrijf kun je inspelen op deze targets.

Bron: https://www.mkbservicedesk.nl/duurzaam-ondernemen/klimaatdoelstellingen-regelgeving/werk-aan-een-duurzame-productieketen-met-sdg-12

Online marketing gebruiken voor de targets 

Het is essentieel voor bedrijven om hun productie aan te passen aan de SDG’s. Zowel hun merk als het milieu kan hiermee ten goede te komen. Bedrijven dragen niet alleen bij aan een duurzamere toekomst, maar ook hun marketing kan ermee versterkt worden. Mensen zijn volgens onderzoek steeds meer bewust van de milieu problemen en gaan er van uit dat bedrijven hier op inspelen. Door SDG 12 mee te nemen in hun marketing en hun toewijding aan verantwoordelijkheid en duurzaamheid te tonen, kunnen bedrijven het vertrouwen va consumenten opbouwen. Zo versterken zij hun merkreputatie en wordt het bedrijf aantrekkelijker voor de consumenten. Online marketing kunnen ze gebruiken om te werken aan SDG12 door:

Door met deze voorbeelden in te spelen op de trends, kun je laten zien dat je als bedrijf actief bijdraagt aan SDG 12 en daarmee waarde hecht aan verantwoorde consumptie en productie. Door reclames en andere marketing tools betrek je ook de consumenten.

Bron: https://2030.builders/wp-content/uploads/2020/09/eBook3-Marketing-Communication.pdf